Адвокатското дружество „Летников и Ковачева” е регистрирано по Закона за адвокатурата.
Дружеството предоставя комплексни правни услуги на български и чуждестранни клиенти във всички основни области на правото.
Ние работим в тясно сътрудничество с водещи специалисти във всички области на правото, както и с реномирана счетоводна къща, което ни позволява да предложим на клиентите си всеобхватно обслужване на интересите им.

Гарантирана е максимална оперативност и конфиденциалност.